Sonucu Daralt
Kategori
(x)Borsa
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 49 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
Yazarlar : Doğan Argun, Fatma Pamukçu, Zeynep Eroğlu ,*Muhasebenin Temel Kavramları *Envanter ve Değerleme Kararları *Dönem Varlıkları Hesap Sınıfında İzlenen İktisadi Kıymetlerin Envanter ve Değerlemesi *Duran Varlıklar Hesap Sınıfında İzlenen İktisadi Kıymetlerin Envanter ve Değerlemesi *Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesap Sınıfında İzlenen İktisadi Kıymetlerin Envanter ve Değerlemesi *Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesap Sınıfında İzlenen İktisadi Kıymetlerin Envanter ve Değerlemesi *Özkaynaklar Hes
65 TL.
 %  10
Makroekonomik Verilerin Yorumlanması; Türkiye Ekonomisinin Analizi
Her gün elimizden birçok makroekonomik veri geçiyor ve bunların ne anlama geldiğini, geleceğe ilişkin beklentilerimizi ne şekilde etkileyeceğini anlamaya çalışıyoruz. Bu çabayı gösteren amatörlerin yanında profesyonellerin de zaman zaman verilerin ve göstergelerin ne anlama geldiğini hatırlamak için kitaplara, makalelere yeniden göz atması gerekiyor. Dr. Seda Bayrakdar tam da bu amaca uygun bir çalışma ortaya koymuş. Kitap, birçok karmaşık ekonomik göstergeyi kolay okunup anlaşılabilecek ve analizlerde kull
25.2 TL. 28 TL.
- Dünya para sistemi nasıl çalışıyor? - Döviz kuru sistemleri? - Dalgalı kur sisteminde döviz kurları hangi koşullarda nasıl hareket ediyor? - Dalgalı kur sisteminde kur tahmini. - Parite nasıl belirleniyor? - Döviz ve para piyasaları nasıl izlenir? - Piyasalarda risk nasıl algılanır ve riskler nasıl yönetilir? - Piyasalarda uygulanan stratejiler: Forward, futures, options ve swap işlemleri... - Türkiye'de para ve döviz piyasası nasıl işliyor? - Piyasada döviz kurları nasıl oluşuyor? - Merkez Bankası'nın pi
48 TL.
Tanım ve kavramsal çerçeve: sürdürülebilirlik ve kurumsal sürdürülebilirlik kurumsal sürdürülebilirlik, sürdürülebilirlik endeksi ve hisse senedi ilişkisi metodoloji: sürdürülebilirlik endeksi ve firma değeri ilişkisinin test edilmesi sonuç ve değerlendirmeler
15 TL.
Doğrudan Yabancı Yatırımlar Yatırım Sigortası ve İşleyiş Süreçleri Uluslararası Piyasalarda Yatırım Sigortası Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yatırım Sigortası Vaka Çalışmaları Sonuç ve Öneriler
25 TL.
Finansal Okuryazarlık ve Literatürdeki Yeri Finansal Okuryazarlık : Elazığ İlinde İşçiler Üzerinde Amprik Bir Uygulama Finansal Deneyimler, Akademik ve Bireysel Özelliklere Göre Lise Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeyleri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Bilincinin ve Düzeyinin Ölçülmesi Üzerine Ampirik Bir Çalışma Finansal Okuryazarlık ve Finansal Planlama: Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma Finansal Okuryazarlık: Tıp Doktorlarına Yönelik Bir Araştırma Akadem
35 TL.
Ekonomik ve Parasal Birlik Optimum Para Alanı Teorisi ve Avro Bölgesi Avrupa da Ekonomik ve Parasal Birliğin Gelişimi Avro Bölgesinde Kriz ve Krize Karşı Alınan Önlemler Avrupa Merkez Bankaları Sistemi Avro Bölgesinde Tek Para Politikası Ekonomik ve Parasal Birlik de Maliye Politikaları Finansal Piyasalarda Entegrasyon *Ekonomik ve Parasal Birliğin Tamamlanması İçin Yapılması Gerekenler Avronun Sürdürülebilirliği Konusunda Yapılan Nitel ve Nicel Çalışmalar Avro Bölgesinin Geleceği
35 TL.
 %  25
Ekonomi 101; Bir Çırpıda Para ve Finans
Arz‐Talep Dengesi Ve Ekonomik Büyümeden Döviz Kurları Ve Bankacılığa Kadar Ekonomi Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey Ekonomi 101 ekonomi konusunda hiçbir şey bilmeyenlerin gazetelerin ekonomi sayfalarında çıkan haberleri okuyup anlayabilmelerini, ekonomiyle ilgili sohbetlere katılabilmelerini ve genel olarak ekonomi bilimi hakkında fikir edinebilmelerini sağlamak için hazırlandı. Bu kitabı okuyarak yatırım araçları, arz-talep dengesi, döviz kurları, mikroekonomi gibi temel ekonomi bilimi kavramlarını öğren
22.5 TL. 30 TL.
*Finansal Yönetim Tanımı ve Amacı *Paranın Zaman Değeri *Finansal Piyasalar *Finansal Tablolar *Finansal Analiz *Başabaş ve Kaldıraç Analizi *Sermaye Maliyeti ve Sermaye Yapısı *İşletme Sermayesi Yönetimi *Nakit Varlıkların Yönetimi *Stok Yönetimi *Alacakların Yönetimi *Sermaye Bütçelemesi *Finansman Yöntemleri ve Kaynakları *Menkul Kıymet Borsaları *Türev Piyasalar *Uluslararası Finansal Yönetim *Birleşme ve Devir *Risk Türleri ve Yönetimi *Portföylerde Getiri ve Risk Hesapları *Modern Portföy Teorisi ve P
68 TL.
 %  20
2008 Finansal Krizi ve Bu Dönemde Bankacılık Sektörünün Kar Etme Nedenleri
Dünyadaki ülkeler ve Türkiye günümüze kadar ekonomik olarak değişik dönemlerde krizler yaşamışlardır. Türkiye'de yaşanan krizlerin bazıları dünyadaki konjoktürel sebeplerden, bazıları da ekonomik yapısından kaynaklanan sebeplerden gerçekleşmiştir. Türkiye 2008 finansal krizine kadarki yaşadığı krizlerin bedelini hem ekonomik hem de sosyal olarak ağır bir şekilde ödemiş ve bunlardan ders çıkarmıştır. Özellikle 2000 Kasım ve 2001 Şubat krizlerinden sonra bankacılık sektöründe gerçekleştirilen yapılanma ve hük
16 TL. 20 TL.
Fınancıal Engıneerıng Modern Portfolıo Theory And Calculatıon Of Portfolıo Rısk Contınuous Tıme Models Term Structure And Yıeld Cur Modellıng Volatılıty Modelıng Technıques
22 TL.
 %  10
Finans Piyasalarında Kullanılan Cebirsel Yöntemler ve Finans Yönetiminde Karar Alma Süreci
Günümüzde pek çok kişi ve kurum yöneticisi, ulusal ve uluslararası piyasalarda finansal faaliyetlerde bulunmakta, yatırım kararları almakta ve karar alma sürecinde Finans Matematiğinden faydalanmaktadır. Bu bağlamda; finans piyasalarında kullanılan kavramların ve cebirsel yöntemlerin bilinmesi, etkin karar alma sürecinin gerçekleşmesini sağlayacaktır. Bu kitap 7 bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Faiz kavramı açıklanmış, ikinci bölümde Gelecek Değer, Şimdiki Değer ve Anüite kavramlarına değinilmiştir. Üçün
25.2 TL. 28 TL.
 %  20
Simülasyon Yaklaşım - Riskli Bir Yatırım Projesi Olarak Gemi Yatırımlarının Finansal Değerlendirilme
Bir ülke düşünün üç tarafı denizlerle çevrili... Türkiye bu coğrafi avantajını tam olarak kullanabilmiş değil. Deniz taşımacılığı filomuza baktığımızda, tonaj olarak küçük ve yaş olarak ta genç olmayan bir filoya sahibiz. Adam Smith Ulusların Zenginliği adlı eserinde bir ülkenin zenginliğinin sahip olduğu gemicilik ve deniz taşımacılığı faaliyetleri ile ilişkilendirmiştir. Denizyolu ile taşımacılık, dünyanın ¾'ünün denizlerle çevrili olduğunu düşündüğümüzde oldukça mantıklı bir araçtır. Kitle taşımacılık de
26 TL. 32.5 TL.
 %  4
Finans Sektörü ve Ekonomik Gelişme; Ekonofizik Açıdan Rekabetçilik Analizi
Ekonofiziksel yaklaşım, finans sektörünün lokomotifi diyebileceğimiz bankacılığın, uluslararası rekabette fonksiyonel olması için uygulayabileceği stratejik yaklaşımlardan birisidir. Günümüzde ekonomik gelişmeye bağlı olarak gelişen kentsel gelişme ve rekabette, finansal hizmetlerin ekonofiziksel bir yöntemle sunulması stratejik bir önem arz etmektedir. Bu kitap, ekonofiziksel metodolojiyi kullanarak, Türkiye'deki finans sektörünün ekonomik gelişmedeki işlevini ortaya koyan ve sektörün geleceğine incirin u
32.16 TL. 33.5 TL.
1. Finansal tablolar ve türleri 2. Finansal analiz nedir? 3. Oran analizi nedir? 4. Dikey yüzde yöntemi 5. Karşılaştırmalı tablolar analizi 6. Eğilim (Trend) yüzdeleri analizi 7. Maliyetler değişken ve sabit olarak nasıl sınıflandırılır? 8. Başabaş noktası nasıl hesaplanır? 9. Analizde sorulacak sorular 10. Nakit akış tablosu nedir?
30 TL.
Finansal Yönetime İlişkin Genel İlkeler Finansal Tablolar ve Finansal Planlama Paranın Zaman Değeri Tahvil Değerlemesi Hisse Senedi Değerlemesi Sermaye Yapısı Temettü Politikası Sermaye Maliyeti Finansman Kaynakları Çalışma Sermayesi Yönetimi Yatırım Kriterleri ve Sermaye Bütçelemesi *Portföy Yönetimi ve Analizi *İşletme Risk Yönetimi *Kurumsal Yönetim
36 TL.
*Bankalarda Kredi Yönetimi *Bankalarda Krediler ve Fonksiyonunun Organizasyon Yapısı ve Kredilendirme Süreci *Nakdi Krediler *Gayrinakdi Krediler *Dış Krediler *Bireysel Krediler
32.5 TL.
Bu kitabın temel amacı son derece stratejik bir öneme sahip olan ücret konusunu çeşitli yönleri ile ele almak ve incelemektir. Bu amaçla kitabın birinci bölümünde ücrete ilişkin kavramsal çerçeveye yer verilmiş, ücret, kavram, tarihsel gelişim ve önemi açısından irdelenmiştir. İkinci bölümde ücret teorileri ele alınmış, tarihsel süreç içinde, günümüze kadar çeşitli teorisyenler tarafından ücrete ilişkin görüşler ele alınarak incelenmiştir. Üçüncü bölümde, ücretin saptanması, devletin ücrete müdahalesi ve üc
30 TL.
Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi -Döviz İşlemleri -Leasing, Factoring, Eximbank Kredisi İhracat Ödeme Şekilleri ve Muhasebe Kayıtları -Dış Ticaret İşlemlerinde KDV -Devlet Yardımları ve Teşvikleri -İthalatın Muhasebeleştirilmesi -İthalat İşlemlerinde KDV
29.5 TL.
Finansal Analiz İşletme Sermayesi Yönetimi Paranın Zaman Değeri Sabit Varlıklara Yatırım Yönetimi Temel Kavramların Özeti
49.5 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 49 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1