Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri; SPSS Uygulamalı
Hakkında
Yorumlar
Özellikler
Diğer Resimler
Birinci Bölüm: Bilim ve Bilimle İlgili Kavramlar
İkinci Bölüm: Araştırma Süreci
Üçüncü Bölüm: Araştırmanın Yöntemi
Dördüncü Bölüm: Bilgi Toplama Yöntemleri
Beşinci Bölüm: Örnekleme Altıncı
Bölüm: Nitel Araştırmalar
Yedinci Bölüm: Verilerin Analize Hazırlanması
Sekizinci Bölüm: Verilerin Analizi
Dokuzuncu Bölüm: Araştırma Raporunun Biçimi ve Kapsamı

Okuyucu Yorumları

Sayfa : 495
Ebat : 165 X 235
Basım Yeri : İstanbul
Basım Tarihi : 2014
Barkod-ISBN : 9786053331872
Diğer dosyalar ..