Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında; Birleşmiş Milletler Antlaşması Uyarınca Sözleşmenin Kurulması
Hakkında
Yorumlar
Özellikler
Diğer Resimler
"Uluslararası satım hukukunun uyumlaştırılması çalışmalarının ürünü olan ve dünya ticaret hacminin yaklaşık %80'inin tâbi olduğu "Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması"nın II. Kısmı'nda, 14 ve 24. maddeler arasında, sözleşme kuruluşuna ilişkin hükümler yer almaktadır. Türkiye'de de 1 Ağustos 2011 tarihinde yürürlüğe giren Antlaşma sayesinde, milletlerarası satım sözleşmelerinde yeni bir hukuk rejimi uygulama alanı bulacaktır. Antlaşma'da ağırlıklı olarak İsviçre ve Türk Borçlar Hukuku sistemlerindeki yaklaşımlara paralel düzenlemeler yer alsa da; Anglo Amerikan Hukuk sistemi temelli düzenlemeler de, kimi hükümlerde etkili olmuştur. Çeşitli hukuk sistemlerine ait düzenlemeleri bir araya getirmeyi başarmış bu Antlaşma'nın uygulanmasında ise sorunlarla karşılaşılabilmektedir. Bu kitapta, Antlaşma'nın II. Kısmı'nda yer alan ve sözleşmenin kuruluşuna ilişkin olan 14/24. maddeler, şerh edilerek incelenmiştir. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'ndaki düzenlemeler de dikkate alınmış, uygulamada karşılaşılabilecek sorunlara uygun çözümler getirilmeye çalışılmıştır."

Okuyucu Yorumları

Sayfa : 370
Ebat : 170 X 240
Basım Yeri : İstanbul
Basım Tarihi : 2013
Barkod-ISBN : 9786051520582
Diğer dosyalar ..