İslâm Düşüncesinde Sevgi Teorileri
Yazar : Hatice Toksöz
Kategori : İslam Kültürü
Fiyat: 15.00 TL   Liste Fiyatı : 15 TL
Ürün Satışta.
Hakkında
Yorumlar
Özellikler
Diğer Resimler
Sevgi (el-mehabbe), kavramına dair etimolojik bir tahlil giri-
şimi olan bu çalışma, sevgi kavramının İslâm düşüncesinde metafizik, fizikî, ahlâkî ve siyasî boyutlarına ilişkin açılım-
ları gözler önüne sermeyi hedeflemektedir.
Çalışmada, Allah'ın sevgisi ile yaratılmışların sevgisinin mahiyet farkına işaret edilerek İslâm düşünürlerinin sev-
gi kavramı etrafında tartıştıkları problemlere yer verilmiş; böylece İslâm filozoflarının, kelâm bilginlerinin ve muta-savvıfların sevgiye ilişkin yazdıkları üzerinden mukayese yapma imkânı sağlanmıştır.
İslâm düşüncesine dair yazılmış metinler ışığında sevgi kavramının analizini ortaya koyan bu eser, okuyucularını sevginin bireyin ahlâkî yetkinliğini kazanması ve toplumsal birlikteliğin mükemmel şekilde tesisi için vazgeçilmez bir
haslet olduğu noktasında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır

Okuyucu Yorumları

Sayfa : 168
Ebat : 135 X 210
Basım Yeri :
Basım Tarihi : 0
Barkod-ISBN : 9786053204176
Diğer dosyalar ..