Hukukun Otoritesi; Joseph Raz'da Otorite Olarak Hukuk
Hakkında
Yorumlar
Özellikler
Diğer Resimler
"Bu çalışma, çağdaş hukuk felsefesini hukukun otoritesi merkezinde okuyan Joseph Raz'ın hukukun otoritesi kuramını ve bu kuramın ahlâk ve siyaset felsefesi ile ortak temelini göstermeyi amaçlamaktadır. Bu bakımdan çalışmanın birinci bölümü, otorite ve hukukun otoritesi kavramlarının genel bir değerlendirmesi ile başlatılmış; ikinci bölümünde, Raz'ın genel olarak pratik felsefe yaklaşımının temel özellikleri vurgulanmış ve özel olarak ahlâk ve siyaset felsefesine ilişkin temel kavramları ve kuramı üzerinde durulmuş; üçüncü bölümü tamamıyla Raz'ın otorite ve hukukun otoritesi kuramlarına ayrılmış olup, bu kuramların hukuk felsefesinde taşıdığı önem incelenmiştir."

Okuyucu Yorumları

Sayfa : 228
Ebat : 160 X 235
Basım Yeri : İst.
Basım Tarihi : 2014
Barkod-ISBN : 9786051521275
Diğer dosyalar ..