Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyeleri Arasındaki İlişkiler; İstanbul Örneği
Hakkında
Yorumlar
Özellikler
Diğer Resimler
Birinci Bölüm: Dünyada ve Türkiyede Büyükşehir Yönetim Modelleri

Konu 1: Kentleşme ve Büyülşehir Yönetimi
Konu 2: Büyükşehir Yönetim Modelleri
Konu 3: Türkiyenin Yerel Yönetim Yapısı
Konu 4: Türkiyede Büyükşehir Belediyesi Yönetimi
Konu 5: Büyükşehir Belediyelerinin Tarihsel Gelişimi, Kuruluşu, Hukuki Dayanağı ve Geleceği
Konu 6: Küresel Gelişmeler Çerçevesinde Büyükşehir Belediye Yönetimi
Konu 7: Avrupa Birliğine Uyum Süreci Çerçevesinde Büyükşehir Belediye Yönetimi
Konu 8: Türkiyede Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir İlçe Belediyesi Statüsünün Getirdiği Üstünlük ve Güçlükler
Konu 9: Merkezi Yönetim ve Yerel Yönetim
Konu 10: Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerinin Denetimi

İkinci Bölüm: Büyükşehir Belediyesi ile Büyükşehir İlçe Belediyelerinin Teşkilat Yapısı ve İlişkileri

Konu 1: Büyükşehir Belediye Yönetimi
Konu 2: Büyükşehir İlçe Belediyesi Yönetimi
Konu 3: Görev Yetki ve Sorumluluk Ayrımı ile Kaynakların Paylaşımı
Konu 4: Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri Arasındaki Siyasi ve Kişisel İlişkiler
Konu 5: Büyükşehir Belediye Meclisinde 'Çift Kimlik' Sorunsalı ve Temsiliyet
Konu 6: Büyükşehir Belediyelerinde Belediyeler Arası Hizmet İlişkileri ve Koordinasyon
Konu 7: Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerin Mali Yapısı Konu 8: Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri Arasındaki İmar, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim İlişkileri
Konu 9: Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri Arasındaki Denetim İlişkisi
Konu 10: Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri Arasındaki İlişkininÖzerklik Üzerinden Okunması
Konu 11: İlk Kademe Belediyelerinin Kaldırılmasının Yerel Demokrasi ve Özerklik Açısından Değerlendirilmesi

Üçüncü Bölüm: Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyeleri Arasındaki İlişkiler: İstanbul Örneği

Konu 1: İstanbul Ölçeğinde Büyükşehir Belediyeleri Arasındaki İlişkilerin Niteliği Hakkında Bir Alan Araştırmaları

Okuyucu Yorumları

Sayfa : 324
Ebat : 130 X 200
Basım Yeri : İstanbul
Basım Tarihi : 2012
Barkod-ISBN : 9786053778240
Diğer dosyalar ..