Başkasının Politikası; Husserl, Heidegger, Levinas
Yazar : Onur Kartal
Fiyat: 21.60 TL   Liste Fiyatı : 24 TL
Ürün Satışta. / % 10 İndirim
Hakkında
Yorumlar
Özellikler
Diğer Resimler
Husserl'in fenomenolojik metodolojisi, başkalık sorununu epistemolojinin sınırlarına hapsederken başkalığa ilişkin bütün tartışmayı yeni bir nesnellik ufku ve yeni bir yöntem arayışı içinde kaybediyor; Heidegger'in fundamental ontolojisi, birlikte-olmayı, insan varoluşunun yapısal bir belirlenimi olarak teslim ediyor; ama vardığı yer sahici bir halk hareketinden başka bir şey değil, Mit [ile] edatını Sein [varlık] uğruna feda ediyor. Elbette ki Levinas'ın yeri ayrı. İlk kez o Avrupa kültürünün krizini, benin başkasıyla somut etik ilişkisini merkeze alarak çözüme kavuşturmayı denemiş ve başkalığın indirgenemez farkından taviz vermeyen bir etik felsefeyi bütün bir etik tarihinde eşine benzerine rastlanmayan bir tarzda olgunlaştırmıştır. Gelgelelim Levinas da, ben ve başkası arasındaki ilişkiyi etik düzlemin ötesinde politik bir boyuta taşıyamıyor...

Başkası, diğer bir özne olmaktan öte, bir ikinciliği, yabancılığı, belirsizliği işaret eden, tekinsiz bir kavram. Modern kudretli Ben- öznenin oryantalizmle bütünlenen hikâyesi, bu kavramın tarihsel seyri içinde belki en itibarsız ve yersiz dönemidir. Peşinden, modernliğin 20. yüzyılda girdiği büyük kriz, müphem ve tekinsiz başkalık kavramının kilit bir önem kazanmasına vesile oluyor.

Onur Kartal, böyle kurduğu bağlam içinde, Batıyı ve özneyi/öznelliği sorunsallaştırarak başkalık meselesiyle meşgul olmuş üç büyük düşünürün bu alandaki mesaisini tartışıyor. Edmund Husserl'in Başkalığın fenomenolojisi, Martin Heidegger'in Başkalığın fundamental ontolojisi, Emmanuel Levinas'ın Başkalık etiği... (Aynı zamanda, fenomenoloji akımının gelişimini ve potansiyelini yeniden düşünmeyi sağlayan bir muhasebe bu.) Bu düşünsel miras, devrimci mânâda Başkasının politikasını kurmak açısından taşıdığı sınırlılıklara, tıkanmalara da işaret eden eleştirel bir bakışla ele alınıyor kitapta.

Okuyucu Yorumları

Sayfa : 272
Ebat : 130 X 195
Basım Yeri :
Basım Tarihi : 0
Barkod-ISBN : 9789750521874
Diğer dosyalar ..